Huisregelement

 • Huisdieren zijn niet toegestaan
 • Glas is in iedere vorm ten strengste verboden op het gehele bad
 • (Brom-)Fietsen in de stalling en doorgangen dienen absoluut vrij te blijven voor nooddiensten
 • Abonnementen dienen altijd getoond te worden
 • Kinderen die niet zwemvaardig zijn (geen diploma) hebben zonder begeleiding (18+) géén toegang tot welk bad dan ook. 
 • Zwembandjes/drijfmiddelen zijn, mits niet in het bezit van een geldig diploma, in het peuterbad en ondiepe bad verplicht. 
 • Zwemmen in het diepe bad is alleen toegestaan als men in het bezit is van een zwemdiploma. 
 • Ouders/begeleiders en of verzorgers dragen ten alle tijden de verantwoording van hun kinderen
 • Zwemmen is alleen toegestaan in gepaste zwemkleding
 • Het is verplicht alle aanwijzingen bij duikplank of glijbaan e.a. op te volgen zoals is aangegeven.
 • De glijbaan dient te worden gebruikt zoals aangegeven op het geldende informatiebord beneden bij de trap; dat wil zeggen geen opstopping(en), niet staan en/of terug lopen in de glijbaan of op de knieën glijden.
 • Lederen en andere harde ballen zijn niet toegestaan in het water.
 • Het is niet toegestaan anderen in het water te duwen of gooien.
 • Al het spelmateriaal dient op verantwoorde wijze te worden gebruikt.
 • Het peuterbad is alleen bedoeld voor peuters en kleuters onder begeleiding en met zwembandjes/drijfmiddelen.
 • De voorzieningen bij het peuterbad zijn alleen voor de allerkleinsten bedoeld.
 • Spel en drijf materiaal is alleen toegestaan in het water met toestemming van bad personeel.
 • Het nuttigen van eten en of drinken in en rond de bassins (baden) is niet toegestaan, ook schoeisel is hier niet toegestaan.
 • Afval dient altijd in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.
 • Stoelen zijn alleen bedoeld voor volwassenen en dienen voor vertrek te worden geretourneerd.
 • Zwembad de Zeven Morgen stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, schade etc.
 • Het personeel is ten allen tijde gerechtigd de toegang te weigeren van mensen onder invloed van alcohol of andere geestverruimende middelen. Ook bij wangedrag of herhaald weigeren van aanwijzingen van personeel kan u de toegang tijdelijk of permanent worden ontzegd.
 • Bezit en/of handel in sterk alcoholische dranken en/of drugs of andere geestverruimende middelen zijn ten strengste verboden op het gehele bad.
 • Roken op het terrein van Zwembad de Zeven Morgen, het terrein voor de kassa en bij de fietsenstalling is niet toegestaan.
 • Het personeel is ten alle tijden gerechtigd de politie in te schakelen.
 • In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het personeel!
 • De landelijke geldende coronamaatregelen dienen te worden nageleefd.